Akupunktum

AKUPUNKTUM

uvozovka uvozovka
Za léta praxe jsem poznal mnoho lidí, kterým lékaři přede mnou nedokázali pomoci. Nakonec přišli ke mně jako psychiatrovi. Abych nebyl jen ten poslední v řadě, nýbrž ten, kdo konečně pomohl, snažím se léčit jinak. Proto praktikuji čínskou medicínu.

MUDr. Michal Vimmer

1998 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
1999 - 2000 interní oddělení nemocnice Beroun
2001 - 2003 psychiatrické oddělení nemocnice Klatovy
2003 - 2010 Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha
2010 - Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
2008 udělena Cena pro mladé psychiatry
2006 - studium metody akupunktury Maciocia + Campbell
2011-2012 kurs akupunktury u prof. Barešová + prof. Fiala

JAK LÉČÍM?

OBJEDNÁNÍ: Objednat se můžete prostřednictvím emailu na adrese akupunktum@gmail.com nebo na telefonicky na čísle +420 608 747 782.

MÍSTO: Akupunktum sídlí na adrese Husova 9, Praha 1. Pracovna se nachází v podkroví, ve 3.podlaží a přístupná je pouze po schodech. V případě zvláštního zájmu se můžeme domluvit na vyšetření a léčbě mimo pracovnu.

VYŠETŘENÍ: K vyšetření s sebou, prosím, vezměte dostupnou zdravotnickou dokumentaci a rozpis léků, které v současné době pravidelně užíváte. Tyto léky před návštěvou nevynechávejte.

U některých zdravotních stavů je nutný zvláště obezřetný postup, proto nás, prosím, informujte předem, pokud jste těhotná, trpíte nějakou alergií nebo poruchami krevní srážlivosti.

Stav ve kterém přicházíte, by měl odpovídat Vašemu obvyklému rozpoložení v dané denní době. Protože součástí vyšetření je kontrola jazyka a tepu, vyvarujte se před vyšetřením konzumace potravin, jež zabarvují dutinu ústní, respektive nečistěte si jazyk a nepožívajete povzbuzující látky (káva, maté, guarana atd.)

Základem vyšetření je diagnostický rozhovor. Nemocný se svěřuje s vlastním pohledem na obtíže, které jej přivedly a lékař se doplňujícími otázkami snaží získat představu o jeho celkovém zdravotním stavu.

Cíl a metodu vhodné léčby upřesní závěrečná prohlídka jazyka a pohmat pulsu na obou horních končetinách. Celé vyšetření trvá obvykle něco přes hodinu, cena za vyšetření je 800 – 1000 Kč.

LÉČBA: Výsledkem vyšetření je návrh možné léčby. Pokud nález (diagnóza) připouští různé možnosti léčebného postupu, je vhodná metoda léčby předmětem dohody s nemocným. Např. úzkostné poruchy je možné ovlivnit samotnou psychoterapií, akupunkturou, či užíváním bylin, ale je také možné tyto metody kombinovat, s různými časovými a cenovými náklady.

Podobně je obvykle možné volit různé způsoby aplikace samotné akupunktury, jak z hlediska umístění akupunkturních jehel (ušní nebo korporální), tak metody stimulace akupunkturních bodů (tepelná, světelná, periostální).

Preferuji klasickou korporální akupunkturu formou tenkých jednorázových, sterilních intradermálních a intramuskulárních jehel.

Aplikace jehel je prakticky nebolestivá a nekrvavá (nepříjemný bývá jen moment vpichu do povrchu kůže). Jehly v minimálním účinném počtu je možno umisťovat v průběhu meridiánů prakticky po celém těle, nejčastěji je dostačující aplikace na končetinách, případě na trupu. Jehly během jedné návštěvy (podle potřeby v sedě nebo častěji v leže) zůstávají na místě 15 – 30 minut.
Cena za jedno sezení je 200 Kč.

Celkový počet sezení je individuální. Běžně je léčba zahajována s frekvencí 1-2 sezení za týden a nemocný dochází tak dlouho, dokud pozoruje ústup obtíží. Vyléčený léčbu ukončuje, nebo se vrací až s odstupem pro udržovací, podpůrnou aplikaci, která bývá dostatečná v dlouhém, několikaměsíčním horizontu.

Pokud je v léčbě nezastupitelná čínská bylinná terapie, jsou na trhu k dispozici tzv. patentní přípravky, obsahující průmyslově zpracované bylinné směsi podle tradiční receptury. Ve složitějších případech je nutné připravit na zakázku individuální bylinný přípravek odpovídající potřebě konkrétního nemocného.

Nutno dodat, že účinnou léčbu nelze omezit výhradně na čas a prostor pracovny a snažení lékaře. Předpokladem příznivého a dlouhotrvajícího výsledku je dobrá vůle nemocného dodržovat lékařská doporučení.

ODMĚNA: Čínská tradiční medicína není v ČR považována za standardní, ale alternativní léčebný postup: léčba proto není hrazena zdravotním pojištěním. Akupunktum není zdravotnické zařízení.

Cena za vyšetření a následné léčení je předmětem dohody mezi nemocným a lékařem.

EN

Návštěva je možná po předchozí
e-mailové či telefonické domluvě.

adresa:
Akupunktum, Husova 9 Praha 1.

e-mail: akupunktum@gmail.com
telefon: +420 608 747 782

Pracovna ve 3. podlaží v podkroví je přístupná pouze po schodech.


Zvětšit mapu

Co by vás mohlo zajímat?

leva sipka
prava sipka